iBelong - Wellness 2 - Belong.Life
i-Belong Horizontal - Belong.Life

הקהילות ותוכניות הטיפול שלכם במקום אחד

תמכו במטופלים שלכם באמצעות קהילת בריאות ייחודית המספקת פתרונות המותאמים למסע הייחודי של המטופלים. שיתוף ידע מקצועי, מידע וחינוך, תמיכה וסיוע, מועצמים על ידי כלי ניהול טיפולים וכלים תומכי מסע.

i-Belong פלטפורמה דיגיטלית בעלת מעורבות גבוהה, המספקת פתרונות ושירותים לארגונים רפואיים, ספקי רפואה ועמותות. הפלטפורמה כוללת כלים טכנולוגיים לבניית קהילת חברים תוססת ופעילה ואפשרות לניהול עצמאי.

מענה וסיוע שוטף באמצעות מומחים בתחומם המעניקים מידע אמין ומקצועי

iBelong - הדגמה - Belong.Life
iBelong - משפחה ותומכים - Belong.Life

יצירת רשת חברתית קשובה ותומכת בעלת תחומי עניין משותפים

ציר זמן הטיפול, ניהולו
ואפשרות לשתפו

iBelong - הטיפול שלי - Belong.Life

תיק רפואי דיגיטלי
הניתן לשיתוף

iBelong - קבצים - Belong.Life

רשת חברתית להעצמת המעורבות

צרו קהילה מאובטחת ובטוחה של חברים או מטופלים בה הם יכולים להיפגש ולשוחח עם מתמודדים נוספים, אנשי מקצוע, יועצים ומטפלים

i-Belong

Connecting Communities and Care

צרו קהילה תוססת המשקפת את הערכים שלכם, עונה על הצרכים ומביאה תוצאות

iBelong - Wellness שאל את המומחה - Belong.Life
דילוג לתוכן