האם ניתן להסתפק בשני סבבי אימונותרפיה משולבת?

טיפול מקובל במלנומה גרורתית כולל ארבעה סבבי אימונותרפיה משולבת של אופדיבו ויירבוי, ולאחריו אופדיבו בלבד.

חוקרים בחנו האם מתן ראשוני של שני סבבים בלבד עשוי להיות להוביל לתועלת קלינית רצויה, לצד תופעות לוואי מופחתות.

תוצאות המחקר הדגימו כי יתכן שאין צורך בהמשך טיפול משולב בקרב מטופלים עם מלנומה גרורתית אשר חוו תגובה טובה לטיפול בשני הסבבים הראשונים.

יש לאשש את ממצאים אילו במחקרים ארוכי טווח.

לקריאה נוספת: Adaptive Dosing of Nivolumab + Ipilimumab Immunotherapy Based Upon Early, Interim Radiographic Assessment in Advanced Melanoma

תוכן זה ניתן למטרת השכלה כללית ומיידעית בלבד. הוא אינו משקף בהכרח את עמדתה של בילונג או השקפותיה. בילונג אינה ממליצה על מוצרים, שירותים או טיפולים.

דילוג לתוכן