השפעת הקורנה על בריאות הנפש של חולי סרטן

האם COVID-19 השפיע על בריאות הנפש של חולי סרטן

מחקר קליני שנעשה על יותר מ1300 אנשים, הראה שמגפת הקורונה לא השפיעה ישירות על בריאות הנפש של חולי סרטן, לאחר שקילת מצב סוציו-אקונומי, רק לרמת הכנסות נמוכות הייתה השפעה משמעותית על המצב הפסיכולוגי של החולים.

למידע נוסף: Has COVID-19 Impacted Mental Health Among Patients With Cancer?

תוכן זה הינו למטרת השכלה כללית ומיידעית בלבד. הוא אינו משקף בהכרח את עמדתה של בילונג או השקפותיה. בילונג אינה ממליצה על מוצרים, שירותים או טיפולים.

דילוג לתוכן